Aktuality

K aktualitě  - POZVÁNKA  na Řádnou valnou hromadu FC Písek fotbal z. s. není žádná fotografie
  • 12.4.2019
Zpět na aktuality

- POZVÁNKA na Řádnou valnou hromadu FC Písek fotbal z. s.

ŘVH se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 v 18,00 hodin v hotelu OtavArena Burketova ul., Písek

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Zpráva o stavu členské základny

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2018

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018

6. Volba členů Výkonného výboru z členů spolku

7. Rozhodnutí o ustanovení Kontrolní a revizní komise a volba jejích členů

8. Návrhy a diskuse

9. Usnesení

10. Závěr


Výkonný výbor
FC Písek fotbal z. s.