Aktuality

U 6 - Každý u nás dostane šanci, říká trenér Petr Houdek
U 6 - Každý u nás dostane šanci, říká trenér Petr Houdek
  • 18.12.2015
Zpět na aktuality

U 6 - Každý u nás dostane šanci, říká trenér Petr Houdek

Písek: Nejenom muži, dorostenci a žáci dělali na podzim dobré jméno klubu FC Písek, ale i přípravky hrající krajské a okresní soutěže dosáhly velmi dobrých výsledků a umístění. O začínající fotbalisty nemají v Písku nouzi, u jednotlivých týmů působí kvalifikovaní trenéři, kteří se snaží plnit osvědčené rčení - mládeži to nejlepší.

Nejen o tom, jak se vedlo nejmladším fotbalistům v podzimní části mistrovských soutěží, jsme hovořili s Petrem Houdkem, vedoucím trenérem přípravek FC Písek. Petr Houdek hodnotil činnost družstev kategorií U6 - U11.

Můžete říci, kolik celků máte v kategorii přípravek?

"V kategorii přípravek máme v současné době šest družstev. Jednotlivé týmy jsou rozděleny podle ročníku. V každé kategorii spolu hrají kluci, kteří jsou stejně staří."

Kteří trenéři dostali příležitost, aby působili u těchto nejmladších fotbalistů?

"O naše fotbalisty se stará v každé kategorii hned několik kvalifikovaných trenérů, kdy hlavní trenér má vždy UEFA „B“ licenci (dokonce i dva asistenti trenérů působících u přípravkových kategorií mají totožnou odbornou kvalifikaci jako hlavní trenéři - pozn. autora). V současné době se vzdělává hned několik trenérů, kteří si zvyšují svoji odbornou kvalifikaci. Pro zkvalitnění tréninků používáme nejnovější tréninkové metody a veškeré dostupné sportovní pomůcky."

A kdo působí u nejmladších hráčů kategorie U6?

„Nábor“, neboli kategorii U6, mám na starosti já společně s trenéry Jiřím Bicanem, Honzou Vnukem a se slečnou Eliškou Machovou. Naše nejmenší děti se zatím scházejí pouze na tréninky. V tomto věku nám jde především o jejich radost z pohybu a ze zábavných her. Samozřejmě, že míč a různé hry jsou součástí každého tréninku. Zápasy máme naplánovány až na jarní část sezóny."

Co minipřípravky? Jak ty si vedly v okresním přeboru?

"Další nejmladší děti hrají okresní přebor minipřípravek. Tento ročník pracuje pod vedením trenéra Martina Jirsy, kterému vypomáhají Rostislav Baďura a Jan Zušťák. V tomto věku nám stále ještě nejde o výsledky, ale především o to, aby měli kluci rádi míč, bavili se tréninkem i samotnými zápasy. Těch mají kluci hodně. Kromě okresního přeboru hrají dlouhodobý turnaj pod názvem „Minirepublika“. Jen pro informaci, kluci jsou v tomto turnaji na prvním místě."

Mladší přípravka již působí v krajské soutěži. Jaké měla výsledky?

"Od mladší přípravky již hrajeme nejvyšší krajskou soutěž přípravek. V této soutěži máme čtyři celky, kdy každý ročník hraje zápasy ve své kategorii. Dvě mladší družstva působí pod vedením trenérů Martina Škuliny, Martina Kozáka a Martina Jirsy a hrají krajský přebor mladších přípravek. A dvě starší družstva startují v krajském přeboru starších přípravek. Jeden tým vede můj bratr Radoslav Houdek a nejstarší přípravka funguje pod vedením trenérů Petra Řezáče a Rostislava Baďury. U každé kategorie je samozřejmě mnoho dalších asistentů trenéra, kteří jsou držiteli fotbalových licencí."

Tento výčet týmů však není konečný, že?

"Je to tak. Navíc máme ještě dvě družstva v okresním přeboru, abychom měli pro hráče co největší vytížení. Ve všech kategoriích dbáme především na rozvoj herních činností jednotlivců, mimo jiné přihrávání, vedení míče a podobně, které stále zvyšujeme zábavnou formou pomocí různých her a cvičení. Starší přípravka jezdí na přátelská utkání nebo miniturnaje i mimo náš kraj, kde předvádí velmi kvalitní výkony. Ve srovnání s ostatními ligovými týmy jsme jim nejméně vyrovnaným soupeřem. Toto nás ujišťuje v tom, že nejsme pozadu a pracujeme stejným směrem, jako top týmy v naší republice."

Kolik dětí máte v každé kategorii?

"V každé kategorii je přes dvacet hráčů, takže v kategoriích přípravek máme okolo sto třiceti dětí. Tento počet se stále navyšuje, neboť nábor dětí se u nás koná celoročně a rodiče tohoto plně využívají. S dětmi trénujeme dvakrát týdně, ve vyšších kategoriích je to třikrát týdně. V současné době chodíme několikrát týdně do tělocvičny, kde se konají tréninky se zaměřením na pohybovou aktivitu dětí. Jen bych chtěl říci, že nikoho nevyhazujeme, ani neodrazujeme, s každým jednotlivcem pracujeme individuálně. Všichni mají u nás šanci, aby si vyzkoušeli hrát fotbal a následně přes krajské soutěže navázali na nejvyšší ligovou soutěž, která se hraje již v žákovských kategoriích."

Jste spokojen s prací trenérů, kteří působí u družstev přípravek?

"Určitě ano. V průběhu roku se trenéři zapojují do různých akcí. Dvakrát ročně - vždy na podzim a na jaře - se koná na našem stadionu turnaj mateřských škol. V září letošního roku jsme se připojili k celorepublikové akci Měsíc náborů - můj první gól. V průběhu každé takové akce na fotbalovém hřišti běhá i přes sto dětí. A to je velice pozitivní fakt."

Jaké máte zkušenosti z letního fotbalového kempu?

"Letos o letních prázdninách jsme uspořádali první ročník Fotbalového kempu FC Písek. Kluci byli ubytováni v areálu FC Písek, konkrétně v hotelu OtavArena, kde o nás bylo nadprůměrně postaráno. Dále jsme využili okolní sportoviště, jak pískové hřiště, tak bowling i plavecký stadion. Jelikož se tento kemp vydařil a rodiče dětí mají o podobnou akci zájem, tak v současné době připravujeme jeho druhý ročník. Patronem druhého ročníku bude písecký odchovanec a v současné době fotbalista prvoligového Zlína, Štěpán Koreš."

Ovšem kromě zmiňovaných akcí nabízíte dětem i jiné aktivity. Můžete se o nich zmínit?

"Jistě. Dále bych uvedl, že dětem a jejich rodičům nabízíme již od první třídy možnost studia na Základní škole T. G. Masaryka v Písku, se kterou klub FC Písek úzce spolupracuje v rámci sportovních tříd fotbalu. Na škole je zvýšený počet hodin tělesné výchovy se zaměřením právě na fotbal. Na druhém stupni navazují takzvané sportovní třídy. Kluci trénují několikrát týdně v dopoledních hodinách pod dohledem šéftrenéra mládeže Josefa Šáchy a bývalého reprezentanta a v současné době trenéra FC Písek Karla Stromšíka.

V letošním roce bylo v areálu ZŠ T. G. Masaryka postaveno hřiště s umělou trávou nejnovější generace, jehož součástí je i osvětlení. Výstavba hřiště se uskutečnila za podpory Fotbalové asociace ČR a města Písek. Hřiště je využíváno jak při hodinách tělesné výchovy, tak i v odpoledních hodinách pro tréninky našeho oddílu.Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům, vedoucím družstev i ostatním lidem, kteří se velkou měrou podílejí na chodu přípravkových kategorií."


Text: František Bořánek/FC Písek

Foto: Robert Petr

Písecký deník mediální partner FC Písek