Aktuality

 - AKCE FC PÍSEK PODPOROVANÉ MĚSTEM PÍSEK V ROCE 2018
  • 10.6.2019
Zpět na aktuality

- AKCE FC PÍSEK PODPOROVANÉ MĚSTEM PÍSEK V ROCE 2018

FC Písek poskytuje informaci o úspěšně realizovaných akcích v roce 2018 finančně podpořených městem Písek.

AKCE FC PÍSEK FINANČNĚ PODPOŘENÉ MĚSTEM PÍSEK V ROCE 2018

FC Písek obdržel finanční dotace ve smyslu Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (Zásady) na následující akce a činnost:

- dotace v souladu se Zásadami dle čl. III b) - na činnost
- dotace v souladu se Zásadami dle čl. III e) - systémová podpora sportu
- dotace v souladu se Zásadami dle čl. III f) - podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů
- dotace v souladu se Zásadami dle čl. III g) - podpora sportovní činnosti nad minimální limit.

Informaci uveřejňujeme v souladu s Pravidly publicity města Písek v rámci dotačních programů a Záštity starosty/starostky.