Aktuality

 - Financování turnajů a hal v zimním období
  • 15.1.2020
Zpět na aktuality

- Financování turnajů a hal v zimním období

Přinášíme informace pro rodiče ohledně financování halových turnajů a tělocvičen v zimním období sezony 2019/2020 dle usnesení VV FC Písek.

Zimní TJ v tělocvičnách

Využití školních tělocvičen a sportovních hal dle schváleného plánu v zimním období v rámci tréninkových jednotek hradí FC Písek v plném rozsahu.

Úhrady halových turnajů

Jednotlivým kategoriím byl stanoven finanční limit hrazený FC Písek za startovné na zimních turnajích.

Přípravkové kategorie (U7 až U11) + kategorie ml. žáků (U12, U13)

Příspěvek FC Písek ve výši 7.000,- Kč, v případě překročení stanovené částky se na úhradách startovného podílí rodiče hráčů, a to na základě komunikace hlavního trenéra příslušné kategorie.

Kategorie st. žáků (U14, U15)

Příspěvek FC Písek ve výši 3.000,- Kč, v případě překročení stanovené částky se na úhradách startovného podílí rodiče hráčů, a to na základě komunikace hlavního trenéra příslušné kategorie.

Úhrady dalších turnajů nad rámec stanovených limitů budou posuzovány individuálně s ohledem na sportovní přínos pro jednotlivé kategorie.

(fcp)

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři