Aktuality

Valná hromada FC Písek byla přesunuta na konec června
  • 20.4.2020
Zpět na aktuality

Valná hromada FC Písek byla přesunuta na konec června

Na základě vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených dalších opatřeních vyhlášených vládou ČR se řádná valná hromada FC Písek fotbal z.s. překládá na jiný termín.

Výkonný výbor FC Písek fotbal z.s. odkládá s ohledem na pandemii nemoci COVID – 19 termín konání řádné Valné hromady dne 22. 4. 2020 od 18,00 hodin a svolává řádnou Valnou hromadu v novém termínu na pátek 26. 6. 2020 v 18,00 hodin v hotelu OtavArena, Burketova ul., Písek.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Zpráva o stavu členské základny

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2019

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019

6. Rozhodnutí o ustanovení Kontrolní a revizní komise a volba jejích členů

7. Návrhy a diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

(fcp)

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři