Aktuality

Po karanténě znovu na hřiště. Týmy FC Písek se vrací k tréninkovému procesu

Po karanténě znovu na hřiště. Týmy FC Písek se vrací k tréninkovému procesu

Po uvolňování vládních opatření v boji proti pandemii se od příštího týdne zapojí do tréninkových jednotek všechna družstva FC Písek. Ač v omezeném režimu začnou s přípravu po vynucené pauze od pondělí 11. května 2020.

Písečtí fotbalisté všech kategorií se vrací do tréninku. Vedení klubu žádá všechny hráče a trenéry o dodržení následujících nařízení pro zajištění plynulého tréninkového procesu:

- vstup do areálu je povolen pouze hráčům a členům realizačních týmů
- zázemí šaten, sprchy a WC je zakázáno využívat, tyto prostory zůstanou zamčené
- bude zpřístupněno venkovní WC u hlavního vchodu (desinfekční prostředky zajištěny Městskými službami)
- hráč je povinen mít u sebe ochranné respirační pomůcky (kvůli návštěvě toalety)
- desinfekční prostředky pro desinfekci rukou a pomůcek zajištěny, každá kategorie obdrží své desinfekční prostředky, za desinfekci pomůcek po ukončení tréninkové jednotky je odpovědný hlavní trenér dané kategorie (pokud není určeno jinak)

Dezinfekční prostředky poskytl klubu 1. Písecký velkoobchod, s.r.o. (velkoobchod s kompletním sortimentem drogerie).

Řídíme se pokyny FAČR vydané dne 30. 4. 2020 „Aktuální desatero chování na hřišti"

Trénovat lze ve skupině 10 osob, aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění

Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řěšíme, aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění

Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku

Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů

Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob

Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry

Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami

Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně

Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit

  • zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  • zamezit současně přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest

Přípravná utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později

Případné změny režimu sledujte na webových stránkách FC Písek.

Žádáme hráče a rodiče, aby nám byli nápomocni při dodržování nařízení, respektovali časový harmonogram, aby nedocházelo ke shlukování hráčů v areálu ani v jeho blízkosti.

(fcp)

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři