Krátké zprávy
  • Členské karty FCP zůstávají v platnosti i pro tuto sezónu a opravňují k volnému vstupu na domácí zápasy.

Aktuality

K aktualitě Valná hromada FC Písek fotbal proběhne 4. srpna není žádná fotografie
  • 14.7.2021
Zpět na aktuality

Valná hromada FC Písek fotbal proběhne 4. srpna

Řádná valná hromada FC Písek fotbal z. s., Burketova 303, Písek, se uskuteční ve středu 4. 8. 2021 v 18,30 hodin v hotelu OtavArena Burketova ul., Písek.

Program jednání:
  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva o stavu členské základny
  4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2020
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2020
  6. Volba členů Výkonného výboru z členů spolku
  7. Rozhodnutí o ustanovení Kontrolní a revizní komise a volba jejích členů
  8. Navýšení členských příspěvků o 1.000,- Kč za rok
  9. Návrhy a diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Výkonný výbor FC Písek fotbal z. s.
 

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři