Licence GOLD FAČR

LICENČNÍ SYSTÉM NEPROFESIONÁLNÍCH KLUBŮ
FC Písek ohodnocen ZLATOU ÚROVNÍ

Fotbalová asociace České republiky zavedla pro kluby z neprofesionálních soutěží Licenční systém FAČR, který na základě objektivních kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným stupněm kvality od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.

Celý systém je nastaven tak, aby byl co nejspravedlivější a dokázal objektivně ukázat, jak který klub funguje a zároveň podat veřejnosti informace o klubech v jejím okolí

Popis jednotlivých sekcí, z nich každá je bodově hodnocena a součet bodů stanoví udělenou úroveň:

Sekce SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu a úroveň soutěží FAČR ve kterých startují – FC Písek 18 týmů v okresních, krajských a zejména v republikových soutěžích.

Sekce POČET HRÁČŮ počítá každého jednotlivého hráče klubu – FC Písek 246 hráčů.

Sekce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské vzdělání – FC Písek 7 trenérů Licence UEFA A, 10 UEFA B, 9 C Licence, 1 Grassroots leader.

Sekce INFRASTRUKTURA hodnotí počet a rozměr jak travnatých hřišť, tak hřišť UMT, minihřiště, jejich osvětlení, úroveň zázemí, počet přenosných branek a zajištění tréninkových pomůcek.

Sekce AKCE A AKTIVITY boduje doplňkovou činnost klubu, jako je pořádání kempů pro děti, turnajů, náborových akcí, vzdělávání trenérů, aktuální webové stránky a sociální sítě, zapojení do odborných komisí.

Sekce SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci se samosprávou města, krajským úřadem, školami mateřskými, základními a středními ve městě, OFS, KFS, MŠMT, čerpání dotací.

V tomto licenčním systému byl FC Písek ohodnocen certifikátem stupně kvality ZLATÁ ÚROVEŇ.

Ve výsledku hodnocení organizace FC Písek se odráží dlouhodobá systémová práce vedení klubu, trenérské rady, trenérů a hráčů. Zároveň bychom tak vysokého hodnocení nedosáhli bez podpory partnerů klubu a města Písek, rodičů hráčů a fanoušků, ale také ani bez každodenního zajištění servisu pro hráče ze strany vedoucích mužstev, kustodů, lékařů, fyzioterapeutů, tiskového oddělení a správy areálu.
Všem děkujeme!

KLUB, TOŤ SÍLA!