Krátké zprávy
  • ČDŽ: U15 FC Písek – Motorlet Praha 1:4 (0:1), Pergler. U14 FC Písek – Motorlet Praha 1:7 (0:4), Novotný (pen.).
  • ČLŽ: U13 1.FK Příbram FA - FC Písek 6:3 (4:1), Svoboda, Šátava, Vaněček. U12 1.FK Příbram FA - FC Písek 7:1 (2:0), Kasal.
  • ČLD: U19 FC Písek - FK Slavoj Vyšehrad 4:2 (3:1), Kulík, Kvasnička, Velek, Řezáč. U17 FC Písek - FK Slavoj Vyšehrad 0:2 (0:1).

O FC Písek

Statut klubu

FC Písek je zapsaný spolek.

Orgány klubu

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

Statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku, rozhoduje o všech záležitostech spolku a jedná jeho jménem je výkonný výbor.

Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami klubu, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Práce s mládeží v FC Písek

motto:
Studium a fotbal v Písku”

FC Písek je zařazen do projektu intenzifikace Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Sportovních středisek mládeže v žákovských kategoriích (SpSM) a Sportovních center mládeže v dorosteneckých kategoriích (SCM).

Činnost těchto center umožňuje hráčům našich mládežnických mužstev spojení kvalitního tréninkového procesu s možností studia v partnerských školách a učilišti. Žáci/hráči mají v dopoledních hodinách zařazeny tréninkové jednotky pod vedením odborných trenérů FC Písek. Součástí práce Vedoucích trenérů SpSM a SCM je i zpětná kontrola docházky a studijních výsledků našich hráčů.

V žákovské kategorii SpSM jsou sportovní třídy FC Písek na základní škole T.G. Masaryka.

V dorostenecké kategorii SCM je navázána spolupráce se středními školami SPŠ a VOŠ, Obchodní akademie, Lesnické školy, Gymnázium, SOŠ a SOU.

Ubytování již od 6. třídy základní školy nabízí Domov mládeže v Písku.

Naše mužstva

  • KP st. př.
  • ČLŽ
  • OP st. př.
  • KP ml. př.
  • OP ml. př.
  • nehraje pravidelnou soutež
  • nehraje pravidelnou soutež