Talentovaní fotbalisté mohou propojit sport se vzděláním na Střední zemědělské škole

FC Písek navázal úzkou spolupráci také se Střední zemědělskou školou v Písku. „Jsem ráda, že k takové spolupráci dochází, bude určitě obohacující pro obě strany,“ říká v rozhovoru ředitelka SZeŠ Písek Ing. Marie Procházková.

Co si slibujete od spolupráce s akademií FC Písek?
Předpokládám, že spolupráce a FC Písek přispěje k propojení kvalitního tréninkového procesu s řádným studiem chlapců ve škole. Vzhledem k tomu, že trenéři budou mít zpětnou vazbu na studijní výsledky svých svěřenců, nebude jistě docházet k nepodloženým absencím a zanedbávání výuky.

Filozofii je podpora sportující mládeže. Čím k tomu přispěje vaše škola?
Zcela souhlasím s podporou sportování mládeže. Je to velmi důležité pro celkový rozvoj osobnost mladého člověka. Sport je nedílnou součástí života Škola vychází talentovaným hráčům vstříc ohledně jejich specifických požadavků, podporuje jejich sportovní mimoškolní aktivity, uvolňuje hráče na plánované tréninky, atd. Jsme v kontaktu s trenéry.

Našli jste se zástupci klubu rychle společnou řeč?
Ano, najít společnou řeč nebyl žádný problém.

Propojení sportovní činnosti se vzdělávacím procesem je základem partnerství, že?
Souhlasím, propojení sportu a vzdělávání je, dle mého názoru, nezbytné. Je to základem kvalitního partnerství. Pro rozvoj mladého člověka jsou oba směry stejně důležité.

Co to talentům přinese?
Talentované mládeži přinese sport a vzdělávání širokou škálu znalostí. Naučí se skloubit potřeby dohromady, osvojí si praktické dovednosti.

Vzdělávání by se mělo stát nedílným nástrojem budoucího uplatnění sportující mládeže v její další životní etapě.
Sportující mládež je pro společnost přínosem. Uvědomí se, že sport není jen o Olympiádách, o výsledcích a nejlepším umístění. Pokud chtějí něčeho dosáhnout, vyžaduje to čas. Sport je naučí trpělivosti a cílevědomosti. I nezdary jsou cennou lekcí. Pokora a skromnost jsou velmi důležité, nejenom ve sportu, ale i v dalších činnostech. Vzdělaní, sportovně „naladění“ mladí lidé snáze čelí překážkám, nevzdávají své sny při prvním neúspěchu a nacházejí snáze uplatnění ve společnosti.

Chcete ke spolupráci vaší školy a fotbalového klub ještě něco dodat?
Jsem ráda, že k takové spolupráci dochází, bude určitě obohacující pro obě strany.