Základní info

STATUT KLUBU

FC Písek je zapsaný spolek.

ORGÁNY KLUBU

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

Statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku, rozhoduje o všech záležitostech spolku a jedná jeho jménem je výkonný výbor.

Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami klubu, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V FC PÍSEK

motto: „Studium a fotbal v Písku”

FC Písek je zařazen do projektu intenzifikace Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Sportovních středisek mládeže v žákovských kategoriích (SpSM) a Sportovních center mládeže v dorosteneckých kategoriích (SCM).

Činnost těchto center umožňuje hráčům našich mládežnických mužstev spojení kvalitního tréninkového procesu s možností studia v partnerských školách a učilišti. Žáci/hráči mají v dopoledních hodinách zařazeny tréninkové jednotky pod vedením odborných trenérů FC Písek. Součástí práce Vedoucích trenérů SpSM a SCM je i zpětná kontrola docházky a studijních výsledků našich hráčů.

V žákovské kategorii SpSM jsou sportovní třídy FC Písek na základní škole T.G. Masaryka.

V dorostenecké kategorii SCM je navázána spolupráce se středními školami SPŠ a VOŠ, Obchodní akademie, Lesnické školy, Gymnázium, SOŠ a SOU.

Ubytování již od 6. třídy základní školy nabízí Domov mládeže v Písku