Základní info

STATUT KLUBU

FC Písek je zapsaný spolek.

ORGÁNY KLUBU

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

Statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku, rozhoduje o všech záležitostech spolku a jedná jeho jménem je výkonný výbor.

Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami klubu, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V FC PÍSEK

motto: „Studium a fotbal v Písku”

FC Písek je zařazen do projektu intenzifikace Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Sportovních středisek mládeže v žákovských kategoriích (SpSM). Sportovní třídy FC Písek jsou na základní škole T.G. Masaryka.

V dorosteneckých kategoriích od školního roku (září 2022) FC Písek navázal spolupráci se středními školami (Střední zemědělská škola Písek, Obchodní akademie a Jazyková škola Písek, SOŠ a SOU Písek, Střední zdravotnická škola Písek, Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Písek). Ty uvolňují hráče dvakrát v týdnu na ranní tréninky. Projekt zároveň navazuje na žákovskou akademii.

Činnost akademií umožňuje hráčům mládežnických mužstev spojení kvalitního tréninkového procesu s možností studia v partnerských školách a učilišti. Žáci/hráči mají v dopoledních hodinách zařazeny tréninkové jednotky pod vedením odborných trenérů FC Písek. Součástí práce Vedoucích trenérů je i zpětná kontrola docházky a studijních výsledků našich hráčů.

Ubytování již od 6. třídy základní školy nabízí Domov mládeže v Písku.